5 trường hợp khiến hợp đồng dịch vụ bảo vệ mất hiệu lực nhất định phải biết

1 Tháng Năm, 2023
hop-dong-dich-vu-bao-ve

Khi giao dịch bất kỳ một dịch vụ nào chúng ta cũng cần có những văn bản ghi chép thỏa thuận,hay còn gọi là hợp đồng.

Ngành dịch vụ bảo vệ cũng không ngoại lệ,Bảo Vệ Võ Anh sẽ giúp khách hàng hiểu hơn về hợp đồng dịch vụ bảo vệ là gì ? tại sao cần sử dụng hợp đồng dịch vụ bảo vệ ? Và các trường hợp hợp đồng bảo vệ vô hiệu cần phải biết.

hop-dong-dich-vu-bao-ve

Hợp đồng dịch vụ bảo vệ là gì

Hợp đồng dịch vụ bảo vệ là một loại hợp đồng dịch vụ,ghi nhận sự thỏa thuận của 2 bên.Trong đó kèm theo các yêu cầu,điều khoản mà 2 bên phải tuân thủ ,nếu không tuân thủ sẽ bị coi là vi phạm.Bên cung cấp dịch vụ bảo vệ phải có nghĩa vụ bảo vệ tình hình an ninh trật tự của một đối tượng được khách hàng yêu cầu.Và bên khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán chi phí cho dịch vụ đó.

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ bảo vệ

Đối tượng của dịch vụ bảo vệ có thể là địa điểm,cá nhân,tài sản,hay 1 sự kiện nào đó,…có thể chia ra làm 2 loại là mục tiêu cố định và mục tiêu di động.

Lý do cần sử dụng hợp đồng dịch vụ bảo vệ

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn vì:

  • Không phải tốn thời gian cho công tác tuyển dụng, đào tạo và quản lý.
  • Tiết kiệm chi phí tuyển dụng, đào tạo, quản lý, phúc lợi, chế độ cho người lao động.
  • Nguồn nhân lực của các công ty bảo vệ luôn dồi dào : luôn đảm bảo cho nhà máy,xí nghiệp của bạn đầy đủ nhân viên bảo vệ có nghiệp vụ chuyên nghiệp. Nhà máy của bạn sẽ được bảo vệ 24h/24h.
  • Chất lượng đội ngũ bảo vệ: Đội ngũ bảo vệ tại các công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp đều được đào tạo bài bản về nghiệp vụ và năng lực xử lý tình huống khẩn cấp.
  • Giải quyết sự cố hiệu quả hơn: do có sự phối hợp và liên kết chặt chẽ với công an, chính quyền.
  • Nâng cao hình ảnh công ty: đảm bảo hình ảnh công ty đẹp từ ngoài cổng với nhân viên được đào tạo từ các công ty bảo vệ chuyên nghiệp.
  • Cam kết đền bù thiệt hại: những thiệt hại về người và của phát sinh trong quá trình doanh nghiệp thuê công ty dịch vụ bảo vệ nhà máy sẽ do phía nhân viên và công ty của họ chi trả, bồi thường theo hợp đồng đã thỏa thuận giữa hai bên.

5 trường hợp khiến hợp đồng dịch vụ bảo vệ vô hiệu

Khi một hợp đồng bảo vệ bị vô hiệu thì giá trị pháp lý cũng mất đi. Lúc này, khách hàng thuê dịch vụ bảo vệ có thể không nhận được quyền lợi tương ứng theo thoả thuận trong hợp đồng, dù cho sự kiện bảo vệ đã xảy ra.

Cung cấp thông tin không chính xác :

Kê khai thông tin doanh nghiệp chính xác và đầy đủ là vô cùng quan trọng. Nếu doanh nghiệp vì một lý do nào đó hay nhầm lẫn khai báo sai sự thật thông tin như mã số thuế,trụ sở chính,.., khi rủi ro xảy ra, bên cung cấp dịch vụ bảo vệ có thể lấy lý do đó vô hiệu hóa hợp đồng,không bồi thường cho doanh nghiệp.

Nhờ người ký tên thay nhưng không có văn bản ủy quyền

Về cơ bản, khách hàng phải trực tiếp ký tên vào hợp đồng. Nếu khách hàng ủy quyền cho nhân viên cấp dưới của mình, phải nhận được ủy quyền bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật.

Trường hợp không có văn bản ủy quyền thì hợp đồng bảo vệ vô hiệu. Khách hàng có thể không nhận được quyền lợi nếu chẳng may rủi ro xảy ra.

Không thanh toán hợp đồng dịch vụ bảo vệ định kỳ như trong hợp đồng đã ký kết:

Khi hết thời gian thanh toán định kỳ như trong hợp đồng mà bên thuê dịch vụ bảo vệ vẫn chưa thanh toán tiền và cũng không có yêu cầu chấm dứt hợp đồng, bên cung cấp dịch vụ sẽ khấu trừ từ các khoản quyền lợi (nếu có) của hợp đồng.

Hợp đồng dịch vụ bảo vệ vô hiệu khi vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội.

Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định. Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.Nếu trong hợp đồng chỉ cần có 1 quy định vi phạm (ví dụ quy định ăn mặc trái thuần phong mỹ tục để tiếp đón khách,..) thì hợp đồng sẽ bị vô hiệu.

Hợp đồng dịch vụ bảo vệ vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức chung :

Hợp đồng vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau đây:

  • Hợp đồng đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong hợp đồng thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của hợp đồng đó.
  • Hợp đồng đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong hợp đồng thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của hợp đồng đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực nữa.
  • Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu trong trường hợp này là 02 năm, kể từ ngày hợp đồng được xác lập trong trường hợp hợp đồng không tuân thủ quy định về hình thức.

Xem thêm bài viết